El llenguatge és exclusiu dels animals humans?

El llenguatge és exclusiu dels animals humans?

5966

Especialment inacceptable i desagradable notar com s’inferioritza als altres animals en tots els àmbits de la vida dels animals humans. Quan es tracta del llenguatge, sistemàticament es nega que els altres animals el posseeixin o, que de tenir-lo, sigui un llenguatge primari mancat de simbologia, significat, etc.

Avui disposem d’investigacions de diferents especialistes que demostren la validesa i amplitud del llenguatge dels altres animals, fins i tot si es compara (que no és desitjable) amb el llenguatge humà. Hart (2013, pàg. 17) explica: “Seria realment difícil trobar una persona viva que no hagi crescut envoltada d’animals parlants”. Referint-se a que des de la infància, els dibuixos animats, els llibres de contes i els relats orals acompanyen les nenes i nens recreant un fantàstic món de ficció que està ple d’animals que parlen entre si, amb altres espècies i amb animals humans. De manera que se’ns ensenya que els altres animals tenen un llenguatge similar al nostre i, posteriorment, aquestes mateixes nenes i nens aprenen que els altres animals no parlen, o almenys que els animals humans no poden entendre’ls.

La comparació entre llenguatges provoca la consideració que són els altres animals els que no tenen llenguatge o no posseeixen una propietat fonamental d’aquest, com afirma Benveniste (1985, p.180-181): “És “ego”qui diu “ego””. Significant amb això que la subjectivitat i la consciència d’identitat depenen del tot del llenguatge.

rucs montrebei 2018

La qüestió és considerar que els altres animals, per ser Altres, també posseeixen un llenguatge específic amb el qual creen i recreen la seva identitat i existència. Hart (2013) explica que en estudis realitzats amb macacos es van dur a terme enregistraments per detectar com es comunicaven i va resultar aclaridor observar que quan els micos sentien els enregistraments dels grunyits s’allunyaven o s’aproximaven a l’altaveu, en funció que els proferís un mascle dominant o un subordinat.

Els experiments no atribueixen un significat als grunyits sinó que demostren que els diferents grunyits contenen significat, no tots són equivalents. D’aquests estudis deriva comparar els crits amb simples paraules, afirmant-se que igualment funcionen com a representacions simbòliques. No obstant això, hem intentat distanciar-nos dels altres animals, sovint utilitzant el llenguatge com a diferència concloent.

És obvi que ens referim a aspectes diferents i d’un sentit de la “parla” en qualsevol cas diferent però, potser, val la pena apuntar el doble silenci de l’altre animal, pel que fa subaltern real (¿parlen els subalterns?) I pel que fa posseïdor d’un llenguatge que no s’ajusta al de les llengües naturals que són les generades espontàniament en un grup de parlants per comunicar-se, a diferència dels llenguatges construïts basats en sistemes de signes sonors i gestuals, per exemple, el llenguatge de la lògica matemàtica o la programació.

– Hart, S. 2013. El lenguaje de los animales. Madrid:Alianza
– Benveniste, E. 1985. “De la subjetividad en el lenguaje”, en: Problemas de lingüística general, I. México: Siglo XXI.

——————————————

 

Antropòloga, activista pels drets dels animals, feminista, vegana, heterodisident. Acompanyo i comparteixen la meva vida 3 gates meravelloses. Fundadora d’Antropologia de la Vida Animal. Grup d’Estudis d’Etnozoologia. Professora universitària: explico a generacions de joves qui són els altres animals amb l’esperança que un dia canviï la consideració cap als animals no humans.

Articles semblants