Vicenta Vaquer Martí. Representant de l’Associació de Professionals per la defensa dels animals (PRODA)