EDITORIAL
Obrir les portes d’una escola pública a una empresa amb ànim de lucre i deixar als i les més petites en mans del màrqueting i la propaganda més salvatge és, no només immoral, sinó també il·legal. Si, a més, l’empresa en qüestió fa negoci de l’espectacle de tortura i mort d’animals innocents, l’assumpte comença a fer pudor i a resultar insuportable. Així ho denuncia l’Associació Ecologistes en Acció de Guadalajara.

Pocs dies abans d’acabar el curs escolar, l’alumnat del col·legi públic La Senda van rebre la visita de diversos toreros que van impartir lliçons de tauromàquia i no només els van regalar fotografies signades dels dubtosos “herois”, sinó també entrades gratuïtes per a la propera fira. L’activitat va ser promoguda per l’empresa gestora i recolzada tant per l’Ajuntament de la localitat, Cabanillas del CampO, com per la pròpia escola.

D’altra banda, el Centre d’Educació Especial “VIrgen del Amparo”, també a Guadalajara, va organitzar una fira simulant una cursa de braus amb la participació directa de les i els alumnes del centre.

Des del punt de vist ètic, no hi ha major roïndat aprofitar una classe d’innocents nens de primària, per intentar convèncer-los que un espectacle on es tortura a un remugant fins a la mort, és una activitat que els nens han de considerar com “normal” i que forma part de la nostra cultura.” Declara Ecologistes en Acció en el seu comunicat ” Quina classe de valors se’ls està inculcant a aquests nens? Quina educació i quines moralitat poden rebre d’un espectacle que consisteix a maltractar i assassinar un animal fins a la mort per pura diversió?

El món taurí viu els seus moments més baixos. Saben que s’estan quedant sols. Amb una crisi econòmica gravíssima i amb cada vegada major consciència social sobre el que significa el respecte cap als animals, l’afició a aquesta activitat més pròpia d’una altra època desapareix per moments. El lobby taurí és conscient que se’ls acaben els privilegis i tracta de fer demostracions de força doblegant a institucions públiques, càrrecs municipals i fins i tot a una escola pública, per fer propaganda d’una activitat que paguem tots però lucra només a unes poques famílies al nostre país.

De fet, aquestes iniciatives van clarament en contra del decret 68/2007, on s’estableix el currículum d’educació primària i en l’article 4 s’esmenten com a objectius generals “donar a conèixer i valorar els animals més propers a l’ésser humà i adoptar maneres de comportament que afavoreixin la seva cura, o també desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, així com adoptar actituds de defensa activa de la pau i en contra de la violència, dels prejudicis de qualsevol tipus i dels estereotips sexistes. ”

L’associació Ecologistes en Acció de Guadalajara ha creat una petició de signatures a la plataforma change.org, que podeu donar suport aquí: no volem que es promocioni la tauromàquia a les aules i exigeix ​​a més una explicació per part dels responsables de l’educació a Castella -la Manxa.

Comunicat complet: http://ecologistasenaccion-guadalajara.blogspot.com.es/