Les organitzacions en defensa dels animals de Cadis PRODEAN BAHÍA DE CÁDIZ, PACMA, CUENTA CONMIGO, PLAGDA i S. ANTÓN han posat en marxa una campanya reivindicativa per instar els ajuntaments de la província a que posin fi al greu problema que s’està produint en la recollida d’animals abandonats i del seu sacrifici en massa, especialment de gossos i gats.

L’actual contractació d’empreses per fer-se càrrec d’aquest servei, resulta un sistema molt deplorable segons els denunciants, ja que es prioritza l’interès econòmic, utilitzant el mètode del sacrifici d’animals sans.

Exigeixen que els governs locals es comprometin en les condicions de contractació amb empreses a no utilitzar el sacrifici com a mitjà d’eliminar la massificació i que adoptin un altre model de gestió de les gosseres, que tenint com a punt de partida la cessió de terreny públic puguin instal · lar en ells veritables centres d’acollida municipals i especialment, donant participació en la gestió a les associacions protectores.

Consideren urgent un canvi en els mètodes de tractament, on s’elimini el més traumàtic del SACRIFICI, que ha de ser ZERO, i es substitueixi per altres alternatius com facilitar les adopcions d’aquests animals, establir convenis amb els col · legis veterinaris per abaratir les esterilitzacions de mascotes i evitar ventrades indesitjades, fomentar les teràpies amb aquest tipus d’animals en centres socials com residències de gent gran o de discapacitats i la informació amb campanyes educatives incidint en el mal ús i abús a què se sotmet als gossos de caça, i que són els que majoritàriament omplen les gosseres.

En definitiva, exigeixen que es posi en pràctica una més civilitzada política de gestió dels animals abandonats o perduts del municipi on es prioritzi el compliment de la normativa de protecció animal, ja que no en va Espanya acumula denúncies de maltractament animal per part de la Unió Europea, donant una imatge que en res afavoreix al nostre país.

Amb aquesta finalitat i la de sensibilitzar els ciutadans sobre aquesta greu situació que es prolonga en el temps, les associacions denunciants es manifestaran a Cadis el dia 2 de març a les 12h que recorrerà els carrers de la ciutat des de la plaça de S. Antoni a la plaça de S. Juan de Dios, i la setmana següent es farà una concentració a Jerez, en plaça de l’Arenal el dia 8 de Març, des de les 19,00 a les 21 hores, al C / Consistorio, davant de l’Ajuntament.