Un estudi publicat a Conservation Biology posa xifres per primera vegada al perillós declivi dels esquals al Pacífic.

Al costat del notable descens anual en la població de taurons oceànics (vulnerables segons la Llista Vermella d’espècies amenaçades), també es va registrar una pèrdua del 7% anual en la població de marrajos (vulnerables) i del 5% anual entre els taurons blaus del Pacífic Nord (gairebé amenaçats), també molt apreciats pels xefs orientals. Aquestes xifres són més sagnants si es té en compte que es tracta del percentatge de desaparició d’aquests esquals que s’ha vingut donant any rere any al llarg de tres lustres, entre 1995 i 2010.

L’estudi lamenta que la prohibició de l’aleteig (retallar les aletes i llançar l’animal al mar), en vigor des de fa anys en la majoria dels països, no està aconseguint el seu objectiu de reduir el nombre de taurons morts, i assenyala com a culpables l’escassa implicació de les autoritats i l’augment dels mercats de carn de esqual.

“Aquestes troballes ressalten el missatge conservacionista que la prohibició de l’aleteig no s’aplica adequadament, i que per si sola no és suficient per revertir el procés de disminució de la població de taurons”, explica en una nota Sonja Fordham, responsable de l’organització per a la defensa dels taurons Shark Advocates International.

Els investigadors van analitzar els detallats registres de captura recopilats per observadors a bord d’embarcacions d’encerclament i de palangre al Pacífic al llarg d’aquests anys i els van creuar amb dades d’altres organismes especialitzats per esbrinar quants d’aquests animals es capturaven i es venien posteriorment en les pesqueries.

Shelley Clarke, responsable de l’estudi, insisteix a recordar una dada que no apareix en la seva investigació: l’important paper que Espanya exerceix en el mercat de taurons. Lidera el llistat dels 82 països que van exportar aletes de tauró a Hong Kong el 2011, ja que va ser el que major quantitat d’aletes de tauró va servir a la llotja oriental. En concret, l’any passat Hong Kong va importar al voltant de 860 tones d’aletes provinents d’Espanya, el que representa el 14% del total.

“Aquesta xifra només reflecteix les aletes de tauró que es van exportar des dels ports espanyols”, explica Clarke, “ja que els vaixells espanyols pesquen per tot el món, la quantitat real produïda per Espanya és probablement major”. Espanya és, juntament amb Portugal, l’únic membre de la UE que encara permet als seus pescadors retallar les aletes dels taurons al mar i portar-les a terra separades dels cossos, el que impedeix comprovar si es respecta la prohibició de aleteig i la recollida de dades específiques, denúncia Clarke.

La Unió Europea va prohibir l’aleteig el 2003, i al març va reforçar les seves normes de pesca de tauró en obligar als pescadors a portar a port els taurons d’una sola peça. Diferents càlculs situen entre 26 i 73 els milions de taurons que moren cada any amb la intenció principal de comerciar amb les seves aletes.

Font: Materia

Articles semblants