TVAnimalista us ofereix la 3a Trobada de voluntaris i voluntàries de colònies de gats de forma íntegra i dividida en tres parts:

Parlament de Joan Vallbona, va explicar els grans assoliments obtinguts gràcies a la col·laboració de les persones alimentadores, l’Ajuntament de Barcelona i les entitats de protecció animal agrupades sota la Plataforma Gatera i Progat Catalunya, que han suposat que, en pocs anys de funcionament organitzat, sufragant l’esterilització dels gats de les colònies de la ciutat i amb la instal·lació d’un punt d’esterilització a càrrec del municipi a Barcelona, les demandes dels veïns per molèsties amb els gats lliures hagin disminuït de forma clara i significativa i s’estiguin solucionant els problemes associats amb la superpoblació, tant per als veïns com per als gats.

 

 

Agnès Dufau, com representant de la Comissió de Gats, va explicar quins són els drets i les obligacions de les persones que s’ocupen de les colònies de gats lliures i el sergent de la policia municipal, Juan Guzmán, va explicar que les ordenances municipals permeten alimentar als gats lliures encara que prohibeixen embrutar la via pública, pel que és necessari la col·laboració de totes les persones implicades per a seguir fent una bona gestió i la formació dels membres de la Guàrdia Urbana per a conèixer les lleis i col·laborar amb el seu compliment en el cas que es produeixin problemes entre els ciutadans o accions incíviques contra els animals.

 

 

Finalment, el veterinari Andrés Saavedra va explicar de forma exemplar els motius pels quals és gairebé impossible gestionar correctament la salut dels gats lliures en instal·lacions com gateres o centres que acullin a més de 20 gats, ja que per etologia els gats mostren una capacitat que els predisposa a patir i contagiar-se malalties víriques quan es troben amuntegats en espais petits sense que puguin desenvolupar les seves vides de forma natural.

 

 

La trobada va tenir lloc a l’Ecocentre dissabte 30 de juny de 2012 i hi van assistir més de 50 persones..