La frase “Amb les paraules es menteix, però amb els ulls no” va ser pronunciada per Pablo Berger, director de “Blancaneus”, en la presentació de la seva pel.lícula al Festival de Sant Sebastià.

Ara, la Plataforma La Tortura No És Cultura (PLTNEC), la utilitza per acusar-lo d’haver mentit en negar haver causat dany a cap toro durant el rodatge de la pel·lícula i publica uns vídeos del rodatge en què es provoquen lesions a novells durant una brega a porta tancada.

 

 

En una nota de premsa anterior, la PLTNC preguntava el director quina havia estat la sort dels 9 toros utilitzats durant el rodatge de la pel·lícula i feia constar que havia interposat una denúncia, admesa a tràmit pel Jutjat del Contenciós Administratiu n º 31 de Madrid, segons la qual s’havien maltractat animals a la plaça de toros d’Aranjuez i que, un cop utilitzats, haurien estat morts a les dependències de l’esmentat plaça de toros.

En la seva nota PLTNEC afirmava que aquests fets incomplien la Llei 1/1990 d’1 febrer de Protecció dels Animals Domèstics (article 24.3.g) que considera INFRACCIÓ MOLT GREU: “La filmació d’escenes amb animals per a cinema o televisió que comporten crueltat, maltractament o sofriment quan aquests no siguin simulats ” i la Llei 32/2007, de 7 de novembre per la cura dels animals en les seves explotacions, transport, experimentació i sacrifici (article 14.1.d), que considera INFRACCIÓ MOLT GREU: “Utilitzar animals en produccions cinematogràfiques, televisives, artístiques o publicitàries, fins i tot amb permís de l’autoritat competent, quan es produeixi la mort dels mateixos”.

Les informacions que la PLTNC manejava procedien del testimoni d’una veïna de la localitat d’Aranjuez que va presenciar com un camió de carn de lídia retirava els cossos dels toros i d’una persona anònima que va poder presenciar el rodatge. El Col·legi de Veterinaris de Madrid reconeix així mateix, en document oficial, que en aquests dies, que coincideixen amb els del rodatge de “Blancaneus”, existien dos permisos per a la celebració de dues bregues a porta tancada.

Davant la denúncia de la PLTNC, tant el seu director, com la productora, com una de les actrius, van declarar públicament que durant el rodatge no va ser maltractat cap animal, encara que si van ser utilitzats diferents toros però sempre sota supervisió veterinària.

Fa uns dies, la PLTNC, va rebre de forma anònima una sèrie de vídeos que ha fet públics i en els quals es pot veure fins a sis vedells que són sotmesos a són banderilleats, amb la divisa clavada al coll, sagnant profusament i amb evidents signes d’esgotament entre altres accions que els causen lesions. Així mateix, es pot veure com en les diferents imatges en les que els toros són maltractats hi ha càmeres en llocs estratègics com ara el pit d’un banderiller mentre clava les banderilles al vedell o la llotja d’autoritats.

En aquests mateixos vídeos, que han estat enllaçats un rere l’altre per a facilitar el seu visionat, manifesten des de la Plataforma, que també es pot apreciar que la decoració de la plaça és la mateixa que la de la plaça utilitzada a la pel·lícula, especialment nombroses mantellines que pengen de les línies. Igualment, el número 8 marcat a foc en els toros és el mateix que en el tràiler i el vestit d’un dels toreros sembla igual que l’utilitzat per Blancaneus a la pel·lícula. La PLTNC acaba assenyalant que una altra evidència del maltractament són les dues banderilles que porten clavades els vedells de la mateixa manera que en la en la pel·lícula, quan l’habitual és que en portin sis.

En base a l’anàlisi de les imatges i les vistes en els tràiler promocional de “Blancaneus”, la PLTNEC afirma que, encara que la productora i una de les actrius de la pel·lícula han insistit que no hi va haver maltractament i que no incomplir cap llei, les imatges hi són, clares, nítides i concloents.

Per a la PLTNC és més que evident que es va provocar un patiment inútil i innecessari als animals que es van utilitzar i que va acabar amb la mort en corrals de nou vedells, el que incompleix les lleis esmentades, quan avui en dia hi ha bancs d’imatges i mitjans tècnics suficients per poder haver evitat i coneixent que en algunes seqüències es va utilitzar un toro hidràulic.

La Plataforma espera que la seva denúncia prosperi i que es depurin les responsabilitats que puguin derivar-se’n.