El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha demanat al Ministeri d’Indústria que prengui mesures perquè les curses de braus no s’emetin dins de les franges de protecció reforçada per als menors
-entre les cinc i les vuit de la tarda- que estableix la normativa audiovisual.

Aquest organisme ha adoptat aquest acord després d’analitzar la cursa de braus emesa per Televisió Espanyola el passat 5 de setembre, que va ser senyalitzada pel prestador com a programa “no recomanat per a menors de 7 anys”. Per contra, el consell considera que, donats els seus continguts violents, la senyalització que correspon a les curses de braus és la de programa “no recomanat per a menors de 13 anys”.

Aquest acord es produeix arran d’una denúncia d’Alfonso Chillerón, president de l’Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals.

Retransmesa des de la plaça de Valladolid, aquesta va ser la primera corrida de toros a Televisió Espanyola en sis anys. Va començar a les 17.49 i va finalitzar a les 20.41, és a dir, en ple horari infantil. Les queixes per aquesta emissió van arribar també a la comissió de seguiment del Codi d’Autoregulació subscrit per les cadenes, però aquesta entitat va decidir arxivar les reclamacions. Precisament el president de RTVE, Leopoldo González-Echenique, ha defensat avui al Senat aquesta retransmissió.

Font: elpais.com