Després del desgraciat fet de la mort d’un home de 44 anys mentre participava en un correbou a Deltebre (Tarragona), l’associació en defensa dels animals AnimaNaturalis acusa d’irresponsable a l’ajuntament del municipi, i interposarà una denúncia per incompliment de la Llei 34/2010 relativa a la regulació de les festes tradicionals amb bous.

“Tragèdies com la que va ocórrer ahir a Deltebre trigaven a succeir”, assegura Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis a Espanya i qui ha presenciat nombrosos correbous. “L’escassa seguretat en aquest tipus de places portàtils i estructures clarament deficitàries, propicien aquest tipus d’accidents i sabíem que tard o d’hora anava a ocórrer alguna desgràcia, encara que no imaginàvem que pogués acabar amb la mort d’un home.

“Les places que es munten per a l’ocasió són miserables i medievals. Usen carros, camions i graderies fetes amb bastides, el muntatge de les quals no sembla ser realitzat per professionals, sinó per la gent del poble i per les penyes taurines organitzadores.” explica Aïda Gascón, qui ha presenciat nombrosos correbous en els últims anys i també aquesta temporada.

Des d´ AnimaNaturalis asseguren que la llei de correbous entra en contradicció amb la Constitució espanyola, en vulnerar el REIAL DECRET 1215/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització de les bastides. BOE núm. 188 de 7 d’agost. L’actual llei de correbous no indica que aquestes bastides i altres construccions i tanques de seguretat, hagin de ser construïdes i disposades per professionals, i és per això que la llei entra en contradicció amb l’Article 7, que indica que les bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats sota la direcció d’una persona amb una formació universitària o professional que l´habiliti per a aqiesta tasca, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica.

La sanció podria ascendir a 150.000€

Segons l’Article 13 de la Llei 34/2010 aquesta infracció es considera molt greu per incórrer en l’Article 12 ja que l’Ajuntament no va garantir les mesures de seguretat establertes per la normativa.

Aquest tipus d’infracció podria ser objecte de les següents sancions:

a) Una multa d’entre 60.001 i 150.000 euros.

b) La inhabilitació durant un any per a l’organització d’espectacles taurins.

Des de AnimaNaturalis denunciaran a l’Ajuntament de Deltebre a través del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, esperant que la sanció sigui la més alta a causa del tràgic succés que va acabar amb la mort d’un home.