Fonts de la Diputació de Castelló expliquen que s’han mantingut diverses reunions per a decidir si, finalment, l’acte emblema de l’expresident Carlos Fabra arriba a celebrar-se aquest any. Pel que sembla, la conjuntura econòmica ha fet que l’ara dirigent de l’administració provincial, Javier Moliner, s’hagi replantejat organitzar aquest esdeveniment que, a pesar de ser benèfic, suposa una despesa de 170.000 euros per a recaptar 68.000, segons les dades facilitades quan encara manava Fabra.

La crisi econòmica ja ha afectat a aquesta celebració que ha passat de portar a reconegudes figures del toreig a tenir, en l’últim cartell, a cinc toreros locals encara que mantenint el preu de l’entrada al mateix nivell que amb toreros reconeguts. En la qualitat del cartell també ha influït el fet que un dels empresaris de la plaça de toros sigui l’apoderat de Matías Tejela, el que ha propiciat la seva inclusió en diverses ocasions, sense l’aprovació del públic.

Pel que fa a les entrades, és la pròpia diputació la que les envia als ajuntaments que han d’abonar una part d’elles. Aquest fet ha provocat que certs consistoris retornin les invitacions al considerar que tenen un preu massa elevat. Esment especial mereix l’Ajuntament de Vila-real que ha presentat un recurs contenciós administratiu contra la institució provincial per a reclamar-li el cobrament de 19.850 euros a càrrec de 250 entrades de la beneficència de 2010 i altres 250 entrades de 2011 que, segons l’alcalde, José Benlloch, “mai es van comprar”.

Aquest esdeveniment ha estat un dels més criticats per l’oposició en multitud d’ocasions, i més des que l’administració provincial està impulsant mesures d’estalvi. El portaveu d’Iniciativa, Carles Mulet, ha estat l’últim a demanar que se suprimeixi i ha qualificat la compra de les entrades dels ajuntament com “impost revolucionari”. Entre altres qüestions, Mulet va exigir a Moliner que “en el seu compromís de retallades de despeses prescindibles, posi en primer lloc la corrida de la Beneficència, que cada any se sufraga íntegrament amb diners públics. Ni la diputació, ni els ajuntaments que ara es veuen gairebé obligats a comprar les entrades, estan per a llençar els diners dels ciutadans en aquestes barbaritats” Font: Levante-emv.com