La Fundació Franz Weber, de defensa de drets dels animals, ha presentat una denúncia davant la Junta Electoral Central per possibles irregularitats en la recollida de signatures per promoure una iniciativa legislativa popular (ILP) a favor de la festa dels toros.

Segons ha informat avui aquesta organització, la denúncia presentada fa un mes ja ha estat admesa a tràmit, i preveu que després de l’anàlisi de les proves de les suposades irregularitats, els plecs de signatures presentats davant l’Institut Nacional d’Estadística “patiran una considerable minva de signatures quan arribin a la Junta Electoral “.

La Fundació remarca que només els fedataris designats poden recollir i autenticar les signatures en els processos de les ILP, i que la comissió promotora d’aquesta iniciativa protaurina, la Federació d’Entitats Taurines de Catalunya, “va encoratjar a saltar-se la llei promocionant a la seva web i seu mur de Facebook la frase ‘recull firmes sense ser fedatari’ “.

La Fundació Franz Weber va presentar una denúncia formal fa un mes davant la Junta Electoral per irregularitats comeses durant el procés de recollida de signatures de la ILP promocionada per la Federació d’Entitats Taurines de Catalunya i actualment s’està tramitant.

Per a això, han presentat proves “irrefutables”-indiquen-que demostren la seva opinió que la comissió promotora animava a recollir firmes “sense ser fedatari” per després ser autenticades per un fedatari designat.

Al web de la comissió es suggeria a qui volgués recollir signatures i no fossin fedataris, indiquen les mateixes fonts, que sol · licitaran els plecs a través d’un correu electrònic i les tornessin un cop els hagin emplenat i s’afegia: “nosaltres les signarem com fedataris “.

Tot i que segons la doctrina de la Junta Electoral, la designació dels fedataris es pot efectuar en qualsevol moment abans que finalitzi el termini de recollida de signatures, també en aquest cas només els fedataris poden donar fe de l’autenticitat de les signatures que ells mateixos han d’haver recollit com a testimoni directe, sent invàlides aquelles recollides per persones que no s’hagin donat d’alta per a aquesta funció, argumenten.

“La trampa articulada pels taurins consistir en repartir plecs de signatures que després serien validades per algú que si s’hagués donat d’alta com a fedatari, donant així fe que aquesta persona autoritzada era qui havia recollit les firmes”, critica l’organització animalista.

La Fundació Franz Weber creu que aquestes mesures, responen a la declaracions públiques del president de la Federació d’Entitats Taurines de Catalunya, Luis Maria Gibert, després de constatar “que les penyes i clubs taurins en què s’havia dipositat la major esperança no han respost al que s’esperava “.

La Fundació ha aportat “proves gràfiques” d’aquesta manipulació als membres de la Junta Electoral, on consten els noms d’alguns fedataris que van cometre aquesta irregularitat, pel que han sol · licitat que s’anul · lin tots els plecs signats.