Aquest diumenge, els salmons s’enfrontaran una temporada més a Astúries a la mort en nom d’alimentar l’entreteniment dels caçadors que s’autodenominen esportistes.
El salmó és probablement l’única espècie oficialment considerada a Espanya com “en perill d’extinció” de la qual es permet que se segueixi matant als seus individus amb total impunitat.

Malgrat estar greument amenaçats com espècie, en aquesta ocasió els caçadors seran més i tindran més possibilitats de matar-los, ja que la nova normativa ha dobat el número de dies de pesca de 55 a 118, tot a cop de butlletí i sense tenir en compte les recomanacions proteccionistes dels científics, ni tampoc els requeriments dels defensors dels animals.

Per si no fos poc, cada pescador podrà endur-se a casa fins a dos salmons a la setmana al llarg de 19 setmanes, enfront del límit de tres salmons que com a màxim es va autoritzar l’any passat.

La nova normativa suposa un absurd també en aquest sentit ja que el número de peixos assassinats no podrà ser tal degut al fet que l’espècie està en profund declivi no només per la sobrepesca al mar i als rius, sinó també per la degradació de l’hàbitat fluvial per obres, contaminació i per l’augment dels obstacles a la pujada dels peixos a les zones de posta.

Malgrat que cada vegada hi ha menys salmons a Espanya, hi ha cada vegada més pescadors tractant de matar-los, àvids de pescar el primer, denominat el Campanu, i vendre’l per 10.000 euros als amics de les exclusivitats gastronòmiques. Amb el que el rerefons econòmic segueix sent el motor de la mort dels individus. I per això, a més perill d’extinció corrin, més valor econòmic es donarà a la seva mort.

Font: La Crònica Verda -20 minutos.es
Fotografia: el-caminoreal.com