Novè capítol de la sèrie d’entrevistes del programa Panorama que a través d’una xerrada amb algún dels responsables de le associacions intentarem aprofondir sobre els seus objectius i filosofia.

En aquest capítol entrevistem a Eduardo Terrer ja Laura Luengo que són els responsables del santuari Wings of Heart que ofereix una segona oportunitat als animals rescatats de la indústria d’alimentació o de qualsevol forma d’abús. La missió de Wings of Heart és proporcionar una llar segura als animals de granja que no tenen cabuda a la majoria de refugis.