El Centri Cívic Besòs de Barcelona va acollir la Jornada per la Igualtat Animal que va contar amb la presentació de les últimes investigacions d’Animal Equality en una granja de porcs d’Anglaterra, xerrada que va impartir un activista davant unes 30 persones que es van interessar per l’activisme d’investigació, que permet fer arribar a la llum pública les situacions d’abús que pateixen els animals usats amb finalitats humanes.

Aquesta xerrada va ser interpretada en la llengua de signes per una activista d’Igualdad Animal perquè pogués ser atesa en la seva totalitat per tot el públic assistent i també va contar amb la curiositat de les persones que, sense assistir a la xerrada, van poder ser partícips del visionat de les investigacions, ja que les imatges que mostren aquestes no deixen lloc a dubtes del tracte que reben els animals utilitzats en granges de carn.

La jornada va continuar amb la participació de més de 150 persones en els concerts oferts per Todo o Nada, la Kinky Dub Machine i U-Ride, els fons de la jornada aniran íntegrament destinats a continuar les tasques d’activisme a favor dels Drets Animals.