Aquest dissabte 18 a Madrid Equanimal, Igualdad Animal i el Partit Animalista PACMA mostraran el seu rebuig a l’aprovació del Reial decret que pretén eradicar, bàsicament mitjançant la matança, a animals, entre molts altres, com ossos rentadors, muflons, tortugues, cotorres, gossos o gats assilvestrats, per pertànyer a espècies al·lòctones catalogades com “invasores”.

Els organitzadors estimen que les associacions pels Drets Animals tenen en compte a tots i cadascun dels animals, amb independència del seu ecosistema, i de si pertanyen a espècies autòctones o al·lòctones i rebutgen els arguments dels grups ecologistes per considerar-los immorals.

També recorden que l’impacte dels éssers humans en el medi és incomparablement més gran que el dels animals d’altres espècies. No obstant això, la matança d’éssers humans a aquest efecte mai seria acceptada, degut al fet que, per sobre de qualsevol suposat valor mediambiental, ha de prevaler el respecte pels nostres proïsmes.

La protesta es portarà a terme a les 12h. enfront del Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí (Plaza San Juan de la Cruz s/n)