El Partit Animalista, PACMA, ha presentat al·legacions davant el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya contra el nou reglament sobre correbous, projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament relatiu a les festes tradicionals amb toros.

PACMA considera que la celebració de correbous vulnera la normativa autonòmica de protecció animal, pel que no procedeix l’aprovació d’un reglament que els reguli. Toni Valle, candidat número u del Partit Animalista per Barcelona en les passades Eleccions Generals, ha explicat el que pel PACMA suposa una contradicció de la llei.

 

 

Segons el Partit Animalista, la previsió de regulació de les festes tradicionals amb toros entra en conflicte amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

L’article 2 de la citada Llei disposa en els seus apartats 2 i 3 que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, així com de moviment voluntari, i han de rebre el tracte que, atenent bàsicament a les seves necessitats etológiqueas, procuri el seu benestar.

Igualment diu que ningú ha de provocar patiments o maltractaments als animals o causar-los estats d’ansietat o por.

Així mateix, la previsió entra en conflicte pel PACMA amb l’article 337 del Codi Penal, que disposa que el que per qualsevol mitjà o procediment maltracti injustificadament a un animal domèstic o amansit, causant-li la mort o lesions que menystinguin greument la seva salut, serà castigat amb la pena de tres mesos a un any de presó i inhabilitació especial d’un a tres anys per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals.

Per tant, el Partit Animalista sol·licita ser considerat persona jurídica els interessos legítims de la qual poden veure’s vulnerats, posant a la disposició d’aquesta part quanta documentació s’elabori en relació amb el projecte de decret i que es doni audiència al Partit Animalista en el projecte de decret, tenint per presentades aquestes al·legacions.
Finalment demana l’anul·lació del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament relatiu a les festes tradicionals amb toros.