Xavier Bayle és un artista i un activista. I de la barreja d’aquestes activitats vitals surt la seva obra, el que pensa, el que sent, el que transmet i que no és més ni és menys que la propagació de les subversives idees veganes, desestabilizadores de la societat i del sistema actual, basat en l’ús sistemàtic de la resta dels animals no humans amb qualsevol finalitat.

 

 
Música careta: cetic