Barcelona.

Barcelona acull per segon any consecutiu l’exposició “Esclavitud:Paral•lelismes i evidencies” de la desapareguda associació “Todos Somos Animales”.

Aquest treball va ser creat com a eix central del “Dia Internacional per a l’Abolició de la Esclavitud”, celebrat per primer vegada el 2 de desembre de 2007, en Madrid.

La mostra pretén documentar els fets i la realitat que s’amaga rere la nostra actitud envers els animals abordant el fenomen de l’esclavitud i l’estatus de propietat.

L’exposició consta de dues parts. Per una banda, uns panells informatius que mostren el paral•lelisme existent entre el fet de l’esclavitud de persones d’ètnia negra que es va produir entre els segles XVI i XIX i la que s’està produint envers la resta d’animals.
D’altra, una col•lecció d’objetes-símbols emprats per a materialitzar l’esclavitud dels animals.

La visita intentar fer palesa que l’esclavitud continua sent una pràctica habitual als nostres dies, encara que les víctimes i l’origen del problema són diferents. El prejudici especista discrimina els animals per pertànyer a una espècie diferent a la humana i permet considerar-los com a propietats i recursos al seu servei, negant-los qualsevol identitat com a subjectes amb interessos propis.

Tanca l’exposició una invitació a la reflexió sobre el tracte que donem als animal i facilita l’apropament al veritable respecte envers tots els animals, envers el veganisme.

Es pot veure fins a finals d’anys a l’Ecocentre, al c/Mallorca 330. Desprès té previst viatjar a Valladolid, la Corunya i València.